Iza reflektora pozornice I Behind the spotlights of the stage

Dragi čitatelji,

Od rujna 2019. godine, pune četiri godine predano i disciplinirano objavljujem blogove na ProknjižiMe. Želja mi je s vama podijeliti što je što to sam sve učinila u tom razdoblju i kako su sve te akcije utjecale na moj rad i moje radne rezultate.

Naime, ne malo puta sam dobila komentare tipa „pa kako ti tako predano objavljuješ, kako to uspijevaš, odakle ti volja, imaš toliko ideja, svaka čast da si toliko uporna“.

Biti uspješan u nečem nije lako, ali je vrijedno svih poduzetnih akcija.

Nitko ne obećava rezultat, bez truda i uloženog rada. Preko 330 tekstova nije se napisalo samo. Iza njih stoji planiranje, dosljedna provedba i ogromna želja da dijelim svoje stručno znanje.

Kada bih sve te akcije i rezultate koji su proizašli iz blogova svela na brojke, oni bi izgledali ovako:

 

Broj godina aktivnosti na blogu

 

4 +

Broj objavljenih blogova 330 +
Učestalost objava 2 x tjedno
Broj pratitelja na FB-u 1.9 K +
Broj pretplatnika na Newsletteru 6.000 +
Broj pročitanih Newslettera: 300.000 +
Broj nastupa na televizijskim emisijama 5 +
Broj medijskih objava 100 +
Broj kolumni u časopisu Poduzetnik 50 +

 

Ono o čemu pišem tiče se doslovno svih pravnih tijela u našoj državi, no pošto usluge koje pružam koristi realni sektor, najviše mojih pratitelja su poduzetnici. Tako moj rad privlači i medije, a njih spominjem kako bih istaknula jedno do meni najdražih gostovanja, ono u Hrvatskoj za 5: Uspješne hrvatske poduzetnice kao primjer, emitirano na Dan žena 2022. godine (klikom na poveznicu možete pogledati emisiju na HRTi).

Važno mi je naglasiti da se moji čitatelji nalaze na području cijele naše regije: osim Hrvatske i Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, također i u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji, Francuskoj i SAD-u.

Cilj je ostvariv kada ga podijelimo u male korake. Ja koračam već petu godinu dvije objave tjedno po dvije objave tjedno. Osim priznanja struke, kolegica i kolega, poduzetnika i brojnih simpatizera i prijatelja, ponosna sam na svoj trud i disciplinu, fokus i da primjerom svjedočim što je moguće.

Za vrhunsku uslugu mojim klijentima – vrhunska prije svega ja, moja kompanija i moj tim!

Mirela

Behind the spotlights of the stage

 

Dear readers,

Since September 2019, I have dedicated and disciplinedly published blogs on ProknjižiMe for four years. I would like to share with you what I did during that period and how all these actions affected my work and my work results.

Namely, I received quite a few comments like “so how do you publish so dedicatedly, how do you manage to do it, where does your will come from, you have so many ideas, kudos to you for being so persistent”.

Being successful in something is not easy, but it is worth all the entrepreneurial actions.

No one promises a result without effort and hard work. Over 330 texts were not written alone. Behind them is planning, consistent implementation and a huge desire to share my professional knowledge.

If I reduced all those actions and results that came from blogs to numbers, they would look like this:

Number of years of blog activity

 

4 +

 

Number of published blogs 330 +

 

Frequency of posts 2 x a week

 

Number of followers on FB 1.9 K +

 

Number of subscribers to the Newsletter 6,000+

 

Number of Newsletters read 300,000 +
Number of appearances on television shows 5 +

 

Number of media publications 100 +

 

Number of columns in the magazine Poduzetnik 50 +

 

 

What I write about concerns literally all legal bodies in our country, but since the services I provide are used by the real sector, most of my followers are entrepreneurs. So my work also attracts the media, and I mention them in order to highlight one of my favorite guest appearances, the one in Croatia for 5: Successful Croatian entrepreneurs as an example, broadcast on Women’s Day 2022 (you can watch the show on HRTi by clicking on the link).

It is important for me to emphasize that my readers are located throughout our region: in addition to Croatia and Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, also in Austria, Germany, Switzerland, Italy, France and the USA.

The goal is achievable when we divide it into small steps. I’ve been doing two posts a week for the fifth year, two posts a week. In addition to the recognition of the profession, colleagues, entrepreneurs and numerous sympathizers and friends, I am proud of my hard work and discipline, my focus and that I testify by example what is possible.

For excellent service to my clients – excellent first of all for me, my company and my team!

Mirela

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close