Prosvjedi I Protests

Ovih dana svjedočimo hrabrim borbama različitih skupina u našoj zajednici, a želim istaknuti važnost podrške i solidarnosti među različitim granama društva.

Poljoprivrednici su na ulicama, boreći se protiv svinjske kuge koja ugrožava njihov trud i egzistenciju. Računovodstvena struka se bori protiv novog administrativnog opterećenja koje bi moglo otežati poslovanje svim poduzetnicima. Učitelji se suprotstavljaju promjenama u ocjenjivanju i vrednovanju njihove struke.

Važno je shvatiti da smo svi povezani, da naši interesi preklapaju, te da zajedno možemo graditi bolje društvo. Solidarnost među različitim sektorima omogućuje nam zajedničko suočavanje s izazovima i ostvarivanje pozitivnih promjena.

Ujedno, svjedočimo i situacijama poput nedavno otkrivenog trovanja lužinom od strane velike svjetske kompanije. Ovaj slučaj podsjeća nas na važnost transparentnosti, odgovornosti i borbe za pravdu. Bez obzira na veličinu, svaki glas građana ima snagu donijeti promjene.

Pozivam sve vas da podržite jedni druge, da dijalogom i zajedničkim djelovanjem gradimo društvo koje cijeni različitosti, štiti prava svih, i radi na zajedničkom dobru.

#Solidarnost #BorbaZaPrava #ZajednoSmoJači

Mirela

 

Protests

In these days, we witness the brave struggles of different groups in our community, and I want to emphasize the importance of support and solidarity among various sectors of society.

Farmers are taking to the streets, fighting against the swine fever that threatens their hard work and livelihoods. The accounting profession is battling against new administrative burdens that could make business operations more challenging for all entrepreneurs. Teachers are resisting changes in the assessment and evaluation of their profession.

It is crucial to understand that we are all interconnected, that our interests overlap, and that together, we can build a better society. Solidarity among different sectors enables us to collectively face challenges and achieve positive change.

At the same time, we also witness situations like the recent discovery of poisoning with caustic soda by a large global company. This case reminds us of the importance of transparency, accountability, and the fight for justice. Regardless of size, every voice of citizens has the power to bring about change.

I invite all of you to support one another, to build a society that values diversity, protects the rights of all, and works for the common good.

#Solidarity #FightForRights #TogetherWeAreStronger

Mirela

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close