Poziv I Invitation

Ovim putem želim informirati sve kolegice i kolege koji trenutno nemaju info da je na E-savjetovanju otvorena rasprava o Pravilniku i o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima, donosim link:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25574

Opis savjetovanja: Savjetovanje se provodi za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (dalje u tekstu: Pravilnik) kojim se detaljnije pojašnjava odredba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 114/23) odnosno propisuje se način postupanja prilikom umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Također, Pravilnikom se propisuje da se primitak po osnovi nagrade za dobro obavljene usluge (napojnice) u sustavu doprinosa za obvezna osiguranja izuzima od obveze doprinosa po osnovi drugog dohotka što omogućuje jednostavnije postupanje obveznika obračuna primitaka po osnovi napojnice te se uređuje dospijeće obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti čime se odredbe usklađuju s odredbama propisa o porezu na dohodak i porezu na dobit. Nadalje, proširuje se izbor koeficijenata za izbor više mjesečne osnovice što za posljedicu ima veći izbor mogućnosti plaćanja doprinosa samostalnim obveznicima uplate doprinosa.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.11.2023.

 

Pozivam sve da svojim komentarima pokušate utjecati na novo-nastali Zakon na ovu izmjenu jer trenutno ne vidim niti puno uštede za bilo koga, ali zato vidim dodatno opterećenje u administrativnom dijelu na sve poslodavce . Pod izlikom „refoma“ i „ušteda“ već smo vidjeli svašta, ali ovaj put bih se radije odrekla tih ušteda od strane države, nego raditi ovakav novi i dodatan posao.

Nije prvi puta da možemo utjecati na Zakon – a sada je upravo prilika za to.

Mirela

 

Invitation

To colleagues who may not be aware, there is an ongoing public consultation regarding the Regulation and the amendments to the Contributions Regulation. Here is the link: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25574

Consultation Description: This consultation is being conducted for the Regulation on amendments to the Contributions Regulation (hereinafter referred to as the “Regulation”). It provides a more detailed explanation of the provisions of the Law on amendments to the Law on contributions (Official Gazette, No. 114/23), specifying the procedure for reducing the monthly base for calculating contributions for pension insurance based on generational solidarity. Additionally, the Regulation prescribes that the income derived from a reward for services well performed (tips) within the contribution system for compulsory insurance is exempted from the contribution obligation based on other income, which simplifies the procedure for calculating income from tips for the obligors and regulates the maturity of the contribution obligation based on other activities, aligning the provisions with the regulations on income tax and profit tax. Furthermore, it expands the selection of coefficients for choosing a higher monthly base, offering more payment options for contributions by independent obligors.

The consultation is open until: November 20, 2023.

I invite everyone to provide their comments on the newly proposed law in an attempt to influence this change. I currently do not see much in the way of savings for anyone, but I do see additional administrative burdens on all employers. Under the guise of “reform” and “savings,” we have seen various changes, but this time, I would rather forgo these savings by the state than engage in such work.

This is not the first opportunity for us to influence the law, and now is precisely that opportunity.

Mirela

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close