Peglate li? I Do you iron?

O ne, ne. Ne pišem o peglanju odjeće za sebe ili svoje ukućane – to je stvar osobnog izbora.

Na današnje razmišljanje i pisanje o peglanju me potakla jedna kolegica koja koristi više kartica za plaćanje raznih potrepština, ali i na same trgovačke centre koji vam pri plaćanju bilo čega nude – plaćanje u ratama.

Počesto mogućnost plaćanja u ratama potrošači koriste i za kupovinu osnovnih potrepština poput hrane. Međutim ono što me zanima je; jeste li i u kojoj mjeri svjesni koliko novaca gubite plaćajući karticama i koliko banke zarađuju upravo – zbog vas samih, a vi se zatim osjećate kao astmatičar kada nema svoju „pumpicu“ pored sebe – gubite zrak, i to onda kada sve rate i računi za karticu dospiju na naplatu, a koje ste izabrali platiti na odgodu.

Kako da dođete do zraka? Za početak odmah danas prerežite barem jednu karticu! Poslije ću objasniti kako nadomjestiti potreban novac.

Što morate znati o karticama?

Prva kreditna kartica je nastala još u 19. stoljeću kada su neki trgovci izdavali potrošačke račune svojim najboljim klijentima, a račune bi mogli podmiriti naknadno. American Express je 1958. uveo prvi plastični kreditni instrument, a globalna ekspanzija je nastala između 1960-tih i 1970-tih. Tada su se počele širiti van SAD-a.

Danas velika većina koristi kartično plaćanje, ali i sve više mobilne aplikacije.

Vjerujem da ste svi toga svjesni, ipak možda niste svjesni da ako jednu karticu danas prerežete – izbjegli ste sljedeće troškove:

 • Godišnju članarinu,
 • Kamatnu stopu,
 • Trošak podizanja gotovog novca,
 • Naknade za transakcije,
 • Naknade za kašnjenje ili prekoračenje limita,
 • Beskontaktne transakcije.

I sad ono najvažnije – kako namiriti troškove kartice koju ste danas prerezali i kako doći do sredstava koje trošite po toj kartici?

Jednostavno – točno utvrdite iznos koji koristite, zatim pogledajte imate li nešto u kućanstvu što ne koristite, a mogli bi ste prodati; a ako imate slobodnog vremena i neki izvrstan hobi – unovčite ga.

Zašto je današnja tema po meni važna? U trenutku kada cijene goriva na svjetskom tržištu će prijeći 100 USD po barelu – možemo očekivati i dalje poskupljenje goriva, a samim time lančanu reakciju prijevoznika i svih drugih u lancu dobave, pa ove mjere zamrzavanja cijena u trgovačkim lancima neće smanjiti odjednom inflaciju, kako kažu da je kod nas inflacija trenutno na 6,6%.

Ne dajte da drugi vladaju vama nego vladajte sami!

O računovodstvu ću opet malo u utorak – koliko vidim nema baš neke pobune u servisima niti računovođama što dobivaju za obradu sve više dokumentacije od službi koje bi trebale biti umrežene.

Zašto onda šutimo – proizvodnja administracija nije proizvodnja koja utječe na BDP, ali podiže troškove poduzetnicima. Ako je njima dobro i isto šute – i meni je – jer ću naplatiti više što radim dok netko ne kaže –  je li to normalno?

Mirela

 

Do you iron?

Oh no, I don’t mean ironing clothes for you or your household – that’s a matter of choice. What inspired me to think and write about this today was a colleague who uses multiple cards for paying various expenses, and also the shopping centers themselves that offer you installment payments when buying anything…

Often, consumers use installment payments even for basic things like food. However, I’m curious if you are even aware of how much you’re losing, and how much banks are earning precisely because of you. You might feel like an asthmatic without your “inhaler” beside you, losing your breath when paying all the installments and bills for a card that you deferred.

How to catch your breath? Well, today, at least cut up one card! I’ll explain how to replace the necessary funds later.

What do you need to know about cards? The first credit card was created back in the 19th century when some merchants issued consumer bills to their best customers, which could then be settled later. American Express introduced the first plastic credit instrument in 1958, and global expansion occurred in the 1960s and 1970s. That’s when they started spreading beyond the United States.

Today, the vast majority use card payments, and there’s an increasing use of mobile applications.

I believe you’re aware of all this, but perhaps you’re not aware that if you cut up one card today, you’ll avoid the following costs:

 • Annual membership fees
 • Interest rates
 • Cash withdrawal fees
 • Transaction fees
 • Late payment or exceeding limit fees
 • Contactless transactions.

And now, the most important part – how to cover the costs of the card you cut today and how to access the funds you spend on that card?

It’s simple – determine the exact amount you’re using, then check if you have anything in your household that you don’t use but could sell. And if you have some free time and an excellent hobby – monetize it.

Why is today’s topic important to me? At a time when global oil prices are expected to exceed $100 per barrel, we can anticipate further increases in fuel prices, leading to a chain reaction among transport providers and everyone else in the supply chain. Thus, these price freezes in retail chains won’t immediately reduce inflation, as they claim it’s currently at 6.6% here.

Don’t let others control you; take control yourself!

I’ll talk about accounting again on Tuesday – as far as I can see, there isn’t much uproar in services or among accountants about receiving more and more documentation from agencies that should be networked. So why are we silent? Administrative production isn’t a type of production that affects GDP, but it raises costs for entrepreneurs. If they’re fine with it and they’re keeping quiet, I am too – because I’ll charge more for my work until someone says, “Is this normal?”

Mirela

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close