Administracija I Administration

Tko o čemu – svoj o svome, rekla bi stara poslovica, a ja ne mogu, a da ne spomenem kako uoči porezne reforme dolazimo do novih ili izmijenjenih obrazaca – koji, da Vam iskreno kažem, ne znam kome zapravo pomažu.

S jedne strane je država i Zakon koji propisuje, obično pravilnicima, načine i sadržaje obrazaca koji se dostavljaju u roku i s druge strane – poduzetnici, koji su obično svoje poduzetničke aktivnosti usmjerili na procese u proizvodnji, prodaji, naplati i sve što treba za opstanak biznisa.

Međutim kada država sve većom administracijom zahtjeva sve veću količinu dostavljenih podataka u nekim čudnovatim rokovima, onda ja tu vidim problem.

A problem je najčešće što naprimjer za JOPPD obrazac za isplatu plaće rok dostave je 24 sata od dana plaćanja. Pitam se: „Pa zbog čega je to državi bitno“? Gubi li država nešto ako je rok npr. 15-ti u mjesecu, kao nekadašnji ID obrazac? Obično i do sada bilo je da kad bi računovođe nastojale ukazati problem zakonodavcu, najbitnije je da ne tražimo nešto što dira financije državnog proračuna.

Stava sam da rokovi koji bi trebali biti razumno postavljeni – uistinu ne diraju niti jednu stavku državnog proračuna.

Poduzetnici , obično mali i mikro, upravu taj administrativni dio prepuste računovodstvenim servisima, pa ako ste ikada radili u servisu onda znate, da je rok od 24 sata za predaju JOPPD-a uistinu nerazuman, jer eto moramo i na godišnje odmore nositi laptope ne bi li zakasnili – jer svemu tome može slijediti što? Pa naravno kazna za poduzetnika, ali i gubljenje povjerenja u osobu koja vodi računovodstveni servis.

Fiskalizacija i promjena radnog vremena? A što je nedostajalo prijašnjoj verziji u kojoj je sam poduzetnik mogao putem softvera otvarati/zatvarati poslovni prostor? Što je država time dobila da sad i taj dio većinom moraju obavljati servisi ili pak nagovore poduzetnike na kupnju skupog certifikata od Fine, a moram reći da većina ne zna koristiti osobnu za ulazak u iste sheme sustava.

Naravno, ne daj Bože da se to zaboravi – opet kazna.

Smatram da svatko u svom sektoru poslovanja može pronaći, neke nepotrebne administrativne zavrzlame, koje su stvarno nepotrebne, ali isto tako upravo zbog toga mislim da svi trebaju u svom području djelovanja, stalno se buniti i tražiti veće umrežavanja institucija i smanjenje – administracije.

To je velika smetnja i stojim pri tome da je vrijeme da napravimo više po tim pitanjima i znam da će se moje kolegice i kolege složiti sa mnom.

Možda bi za državu to značilo ukidanje nekih radnih mjesta, ali zar to onda nije ušteda za istu?

Mirela

 

 

As the old saying goes, “Everyone talks about their own.” I can’t help but mention how, in anticipation of the tax reform, we are faced with new or revised forms – which, to be honest, I’m not sure who they actually benefit.

On one hand, there is the government and the law that prescribes, usually through regulations, the methods and contents of forms that must be submitted on time. On the other hand, there are entrepreneurs, who usually focus their entrepreneurial activities on processes in production, sales, collection, and everything necessary for the survival of their business. However, when the state, through increasing bureaucracy, demands an ever-increasing amount of data to be submitted within some peculiar deadlines, that’s when I see a problem.

The problem is often that, for example, the deadline for submitting the JOPPD payroll form is 24 hours from the day of payment. So, I wonder, why is this important to the state? Does it lose something if the deadline is, for instance, the 15th of the month, as it used to be with the old ID form? Usually, when accountants try to point out a problem to lawmakers, the most important thing is not to touch anything that affects the state budget.

I believe that reasonable deadlines, which should be set, truly do not impact any item in the state budget.

Entrepreneurs, usually small and micro ones, delegate this administrative part to accounting services. If you have ever worked in such a service, you know that a 24-hour deadline for submitting JOPPD is truly unreasonable, as we have to bring laptops even on our annual vacations to avoid being late – because what can follow from all this? Well, fines for the entrepreneur, but also a loss of trust in the person running the accounting service.

Fiscalization and changes in working hours? What was missing in the previous version where the entrepreneur could open/close their business premises using software? What did the state gain by now mostly requiring services to perform this or encouraging entrepreneurs to buy an expensive certificate from the Financial Agency (Fine)? I must say that most people don’t know how to use their personal credentials to access these systems.

Of course, God forbid we forget – fines again.

In my opinion everyone can find, in their business sector, some unnecessary administrative complexities that are truly unnecessary. But because of this, I think that everyone should constantly protest and seek greater institutional networking and a reduction in administration in their field of operation.

It’s a major hindrance, and I think it’s time we did more on these issues, and I know my colleagues will agree with me.

Maybe for the state, this would mean the elimination of some jobs, but wouldn’t that be a saving for the state?

Mirela

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close