Udruženje računovođa HGK I Croatian Chamber of Commerce Accountants Association

Dragi članovi, suradnici i prijatelji,

Dopustite mi da s vama podijelim neke misli o važnosti sudjelovanja u udruženjima kao što je naše Udruženje računovođa u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Bez obzira na naše individualne sposobnosti i stručnost, mislim da se svi možemo složiti da postoji nešto snažno u zajednici. Udruženje je mjesto gdje se ideje susreću, gdje se znanje i iskustvo dijele, a svijet računovodstva postaje živiji, snažniji i inovativniji.

Sudjelovanje u udruženju donosi brojne prednosti. Prva i najistaknutija je mogućnost povezivanja s drugim kolegicama i kolegama u našem području djelovanja. Naša profesija je dinamična i stalno se razvija, a da bismo ostali relevantni, moramo biti u toku s promjenama. Kroz udruženje možemo razmijeniti ideje, učiti jedni od drugih i zajedno napredovati.

Drugo, udruženje može poslužiti kao platforma za zagovaranje. Kao kolektivna snaga, možemo djelovati u korist naše profesije, utjecati na politike, prakse i standardizaciju na nacionalnoj razini. Naš glas je snažniji kada djelujemo zajedno.

Također, sudjelovanje u udruženju omogućava pristup mreži stručnjaka i resursima koji su vam na raspolaganju za profesionalni razvoj. Radionice, seminari, konferencije, i obrazovni sadržaji – sve su to alati koji vam pomažu u rastu i razvoju.

Ipak, važno je napomenuti da sudjelovanje u udruženju također ima neke potencijalne mane. Na primjer, može zahtijevati vremensko ulaganje. Naša je dužnost sudjelovati u sastancima, obavezama i događajima, što može biti zahtjevno pored naših redovnih obveza.

Uprkos tome, vjerujem da su prednosti članstva i aktivnog sudjelovanja u udruženju daleko veće od bilo kakvih potencijalnih nedostataka. Kroz naše udruženje imamo priliku utjecati na našu struku, raditi na inovacijama, razvijati našu vještinu i znanje te pomoći drugima da učine isto.

Kao Predsjednica ovog udruženja vjerujem u snagu naše zajednice i u ono što zajedno možemo postići.

Mirela

 

Croatian Chamber of Commerce Accountants Association

Dear members, associates, and friends,

Allow me to share some thoughts with you about the importance of participating in associations like our Accountants Association in the Croatian Chamber of Commerce.

Regardless of our individual abilities and expertise, I believe we can all agree that there is something powerful in community. An association is a place where ideas meet, where knowledge and experience are shared, and the world of accounting becomes more vibrant, stronger, and innovative.

Participating in an association brings numerous benefits. The first and most prominent is the opportunity to connect with others in our field. Our profession is dynamic and constantly evolving, and in order to stay relevant, we must keep up with the changes. Through the association, we can exchange ideas, learn from each other, and progress together.

Secondly, an association can serve as a platform for advocacy. As a collective force, we can act in the interest of our profession, influence policies, practices, and standardization at the national level. Our voice is stronger when we act together.

Also, participating in an association allows access to a network of experts and resources that are available for your professional development. Workshops, seminars, conferences, and educational content – these are all tools that help you in growth and development.

However, it is important to note that participation in an association also has some potential downsides. For example, it may require a time commitment. It is our duty to participate in meetings, obligations, and events, which can be demanding alongside our regular duties.

Despite this, I firmly believe that the benefits of membership and active participation in the association far outweigh any potential drawbacks. Through our association, we have the opportunity to influence our profession, work on innovations, develop our skills and knowledge, and help others to do the same.

As the President of this association, I believe in the strength of our community and what we can achieve together.

Mirela 

 

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close