Nikad dovoljno ispričana priča Vol. 2 / A never enough told story Vol 2.

Kako je „Nikad dovoljno ispričana priča Vol 1.“ dobila puno vaše pažnje, večeras nastavljam pripovijedati.

Nakon svih godina čuđenja oko tehnike, jedna me još zanimljivost vratila u „stare dane“ (da se razumijemo ja ipak nisam stara), a to je isplata plaće u gotovini!

Znate li uopće da su se plaće isplaćivale u vrećicama bez ikakve obveze da igdje imate otvorene račune – mislim na one bankovne. Tada i u to vrijeme jednostavno nije bilo potrebe za tim.

Poslodavac dobije ukupni iznos plaće – lijepo je rasporedi za plaćanje, obično se to radilo u poštama i to bi bilo to.

Međutim, uvođenjem nacionalne valute i prodajom banaka stranim vlasnicima, pomalo su banke počele nagovarati građane da im je ipak isplativije dobiti plaću na bankovni račun – jer ipak tamo npr. klijent dobije čekove s kojima možeš plaćati robu ili usluge – na rate!

Nekako mi se čini da je od tada sve krenulo po zlu za naše građane (ruku na srce niti područje cijele bivše Juge – barem što se građana tiče – nije bolje prošlo).

No, vratimo se na „Nikad dovoljnu ispričanu priču“ – banke su svoje odavno dobile – dovele građane u dužničko ropstvo zajedno sa svima koji su vladali, vladaju…i uvjeravaju – „Pa to će Vam biti sjajno!“

Osim isplaćene plaće u gotovini – sam obračun plaće se malo pomalo mijenjao – a moram reći ovom prilikom da sam 1994. godine, pri završetku srednje škole, sama napisala svoj Maturski završni rad – Obračun dohotka ili plaće, naravno ocijenjeno s čistom peticom – jer nije niti bilo još knjiga za ekonomsku struku u novoj državi koja je iz socijalizma prešla u kapitalizam.

Međutim bila je jedna profesorica – zmaj, lav od žene (i sada je op.a.) – Ingrita, koja je iz jedne knjižurine, napisane na Engleskom jeziku, prenijela prva saznanja o Porezu na dodanu vrijednost ili o čuvenoj izreci – Ne trpajte sva jaja u jednu košaru.

Hvala Ingrita, znam da čitaš!

Uglavnom kroz godine u obračunima plaćama se najviše mijenjao osobni odbitak radnika i uzdržavanih članova obitelji. Nekako mi se čini da to ne bi bilo niti sada loše napraviti – ali neka nova reforma nas čeka, koliko čujem već od 01.01.2024..

Pa neka nam je sa srećom s njom.

Imam još mnoštvo svojih nikad dovoljno ispričanih priča, a došlo je vrijeme i za to!

 

A Story Never Told Enough Vol. 2

Since “Never-Enough-Told Story Vol 1” got a lot of your attention, I’m continuing the story tonight.

After all the years of marveling at technology, another interesting thing brought me back to the “old days” (let’s face it, I’m not old after all), and that is the payment of salary in cash!

Do you even know that salaries were paid in sacks without any obligation to have open accounts anywhere – I mean bank accounts. Then and at that time there was simply no need for it. The employer gets the total amount of the salary – it’s nice to spread the payment, usually it was done at the post office and that would be it.

However, with the introduction of the national currency and the sale of banks to foreign owners, banks gradually began to convince citizens that it is still more profitable for them to receive their salary in a bank account – because there, for example, the client receives checks with which you can pay for goods or services – in installments!

Somehow it seems to me that since then everything has gone wrong for our citizens (hand on heart, not even the entire area of ​​the former Yugoslavia – at least as far as the citizens are concerned – has fared better).

But let’s go back to “Never enough told stories” – the banks got theirs a long time ago – they brought the citizens into debt slavery together with everyone who ruled, rules… and assures – “Well, it will be great. for you!”

In addition to the salary paid in cash – little by little the salary calculation itself changed – and on this occasion I must say that in 1994, when I graduated from high school, I wrote my graduation thesis – Income or salary calculation, of course it was graded as a five – because there were not, nor were there any more books for the economics profession in the new state that had transitioned from socialism to capitalism.

However, there was one professor – a dragon, a lion of a woman (and now she is ob.a.) – Ingrita, who from a book written in English passed on the first knowledge about value added tax or about the well-known saying – Don’t put all your eggs in one basket basket.

Thanks Ingrita, I know you’re reading!

Over the years, the personal deduction of employees and dependent family members has changed the most in payroll.

Somehow it seems to me that it would not be bad to do it now – but we are waiting for some new reform, as far as I heard from 1/1/2024.

Well, good luck with that.

I still have a lot of my never-told stories, and the time has come for that too!

Mirela

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close