Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2022.

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i u 2022. godini provodi mjere aktivne politike zapošljavanja. Spomenute mjere uključuju potpore za zapošljavanje, pripravništvo, za pripravništvo u javnim službama, za samopošljavanje, usavršavanje, obrazovanje i osposobljavanje, javni radi i stalni sezonac.

No kako biste bolje razumjeli nabrojane mjere, u nastavku ću se osvrnuti na svaki kraćim opisom.

Potpore za zapošljavanje

Cilj ove potpore je poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju kao i osoba s invaliditetom. Od ove godine poslodavci dobivaju veći iznosi potpora i produženo je trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca. Potpore za zapošljavanje uključuju mjesečni paušalni iznos potpore sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu.

Potpore za pripravništvo

I u ovoj kategoriji mjera je produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca. Potporama za pripravništvo omogućuje se osposobljavanje osoba za samostalan rad i uključuju sufinanciranje troška bruto I iznosa plaće te drugih troškova poslodavcima.

Potpore za pripravništvo u javnim službama

Potpore za pripravništvo u javnim službama uključuju financiranje 100-postotnog  iznosa prema iznosu pripravničke bruto I plaće, koja iznosi 85-postotnog iznosa bruto I plaće radnog mjesta, a ovom mjerom se potiče zapošljavanje osoba koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u javnim službama. Trajanje mjere je do 12 mjeseci.

Potpore za samozapošljavanje

Najpoznatija mjera HZZ-a je svakako potporaza za zapošljavanje, a dodjeljuje se nezaposlenim osobama za otvaranje poslovnog subjekta i pokrivanje troškova u razdoblju od 24 mjeseca.

Tko želi vizualno razumjeti ovu mjeru, svakako preporučam da pogledate kratak video kojeg sam plasirala upravo o ovoj mjeri ispred svog računovodstvenog servisa „Kontoar“:

https://www.facebook.com/kontoar/videos/334128138631395

 

https://www.facebook.com/kontoar/videos/705691270431260

Novost je  nova podmjera potpore za samozapošljavanje “Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku”, cilj podmjere je osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz inozemstva.

Korisnici su i hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja Europskog gospodarskog područja i to neovisno o razini obrazovanja, koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u tim zemljama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.

Od 2022. HZZ podiže prag s 130 na do maksimalnih 150 tisuća kuna potpore. Dodatno, one koji su zadnje dvije godine barem godinu dana bili zaposleni u jednoj od članica EU-a, motivirat će se s dodatnih 50 tisuća kuna na povratak. To daje maksimalnih 200 tisuća kuna za onog tko bi se vratio u Hrvatsku, prijavio na mjeru, a HZZ mu odobri poslovni plan.

Istih 150 tisuća kuna vrijedi i pri mjerama za samozapošljavanje nezaposlenim osobama koje se odluče pokrenuti vlastiti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima. Cijeli popis djelatnisti dostupne su ovdje.

Potpore za usavršavanje

Ove potpore služe isključivo za zaposlene osobe, te u tom programu poslodavac snosi dio ukupnog troška usavršavanja zaposlenih osoba. Mjera traje do 6 mjeseci, a HZZ može snositi najviše 70%, a najmanje 50% ukupno prihvatljivog troška, ovisno o veličini poslodavca.

Potpore za osposobljavanje na radnom mjestu

Cilj ove potpore je nezaposlenim osobama omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili obnavljanje vještina izgubljenih tijekom proteka vremena.

Javni rad

Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u zadanom vremenskom razdoblju u sklopu kojeg se omogućuje sufinanciranje (50% iznosa subvencije) i financiranje (100% iznosa subvencije) zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju nezaposlenih osoba. Uključivanje nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina u programe aktivacije na poslovima društveno korisnog rada sufinanciranjem, odnosno financiranjem troška njihove bruto I, odnosno bruto II plaće i drugih troškova propisanih ovom mjerom.

Stalni sezonac

Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima kao podnositeljima zahtjeva iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja. Trajanje ove mjere je 6 mjeseci, a prva tri mjeseca se isplaćuje 100% troška produženog mirovinskog osiguranja, a sljedeća 3 mjeseca 50%.

 

 Izvor: mjere.hr

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close