Osnivanje podružnice strane tvrtke

Jeste li se ikada u praksi susreli s oblikom poslovanja kroz podružnice stranih tvrtki? Ako jeste, znate li kako one funkcioniraju? Za sve zainteresirane, znatiželjne i željne znanja slijedi blog upravo na ovu temu.

Naime, strana trgovačka društva i trgovci pojedinci mogu poslovati u RH i putem podružnice, pri čemu se na njihovo osnivanje i upis primjenjuju isti propisi kao i za podružnice koje osnivaju domaća društva.

Trgovačka društva mogu izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Zanimljivo je da podružnica nije pravna osoba. Podružnica se osniva odlukom koju donosi nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva, a Odluka o osnivanju podružnice mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i treba pritom navesti svoje sjedište i sjedište osnivača. Njenim poslovanjem ne nastaju prava i obveze za nju samu, nego ta prava i obveze stječe osnivač podružnice.

Kakav je postupak upisa podružnice u praksi?

Postupak pri provođenju tj. upisu podružnice stranog osnivača u sudski registar prema važećem Zakonu o Trgovačkim društvima, prijavi za upis podružnica u sudski registar prilažu se u izvorniku i ovjerenome prijevodu na hrvatski jezik:

  • Izvadak iz sudskog registra ovjeren i potpisan, ne stariji od 30 dana (dokaz da je osnivač upisan u registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar i broj pod kojim se vodi u tom registru, predmet poslovanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja, predmet poslovanja te osobe ovlaštene na zastupanje i opseg njihovih ovlasti te sve prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču.
  • Prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta osnivača, javno ovjereni po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište te sve prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču.
  • Javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće osnivača, prevedeno po ovlaštenom sudskom tumaču

Za sastav isprava kod javnog bilježnika potrebno je dostaviti još i osobnu iskaznicu ovlaštenih osoba za društvo osnivača te podatke (kopiju osobne iskaznice/putovnice) za osobu koja će zastupati podružnicu u Hrvatskoj.

 

Koliko košta osnivanje podružnice i što je još potrebno?

Za osnivanje podružnice trošak javnog bilježnika iznosi cca 3.000,00 kuna, a trošak sudskih pristojbi od 400,00 kuna. Trebate imati OIB za društvo osnivača strane podružnice, za direktora toga društva i za voditelja podružnice. OIB se može izvaditi u Poreznoj upravi. Za strano društvo ga može izvaditi direktor stranog društva s izvatkom iz sudskog registra ovjerenim i potpisanim od ovlaštenog tijela.

 

Za osnivanje podružnice još vam je potrebno:

  • naziv podružnice
  • adresa
  • voditelj podružnice
  • djelatnosti kojima bi se podružnica bavila.

Sretno svima koji otvaraju ili planiraju otvoriti podružnicu domaće ili strane tvrtke, a za dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji moj tim.

Mirela

#proknjizime #utorkom

 

 Izvor: Invest Croatia, Podružnica u RH

 

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close